Farmer

Agravita Siarczan Magnezu (Siedmiowodny)

MgO - 16%


SO3 - 32%


Najwyższa jakoœć całkowita rozpuszczalnoœć

Siarczan Magnezu Siedmiowodny jest znany i szeroko stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie od bardzo wielu lat. Firma Caldena® dbajšc o najwyższš jakoœć swoich produktów, oferuje nowoczesnš i unikalnš postać tego tradycyjnego nawozu. Nowoczesne technologie użyte do produkcji Agravita® Siarczan Magnezu pozwoliły na uzyskanie formulacji w postaci grubego kryształu, co przekłada się na błyskawicznš i całkowitš rozpuszczalnoœć, a tym samym uzyskanie klarownego roztworu w bardzo krótkim czasie.

 


Korzyœci wpływajšce na wielkoœć i jakoœć plonu:


 • zapobiega chlorozie liœci i intensyfikuje proces fotosyntezy
 • reguluje transport asymilatów i ich przemiany
 • usprawnia rozwój systemu korzeniowego i pobieranie składników pokarmowych
 • zwiększa efektywnoœć plonotwórczš azotu
 • wzmacnia odpornoœć na stresy œrodowiskowe, choroby grzybowe i szkodniki
 • wpływa na prawidłowy przebieg procesów reprodukcyjnych
 • wspomaga działanie œrodków ochrony roœlin, zwiększajšc ich skutecznoœć

Co nas wyróżnia: • wydajne Ÿródło magnezu i siarki
 • innowacyjna i unikalna technologia produkcji
 • formulacja w postaci grubego kryształu - idealna rozpuszczalnoœć
 • gwarancja bardzo wysokiej jakoœci i czystoœci


Dostępny w opakowaniach 25 kg!

 Pamiętaj!


Agravita® Siarczan Magnezu to najlepsze rozwišzanie na profilaktyczne i interwencyjne dostarczenie roœlinom magnezu i siarki. Nawóz ten stosujemy dolistnie w całym okresie wegetacji w postaci roztworu wodnego o stężeniu 1-5% (•uprawy rolnicze - 5 % • warzywa i sady - 1-2 %) oraz w systemach fertygacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pokarmowych roœlin.
Szybko, bezpiecznie i skutecznie zaspokaja zapotrzebowanie roœlin na magnez i siarkę.