Farmer

Agrosar 360 SL

Agrosar 360 SL to œrodek chwastobójczy o wysokiej skutecznoœci w zwalczania perzu oraz innych chwastów jedno- i dwuliœciennych (rocznych i wieloletnich).

 

 

Stosowany jest on nalistnie w formie koncentratu do przygotowania roztworu wodnego, przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roœlin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych, w sadach jabłoniowych, w ogrodach, na działkach, terenach wokół domu, wzdłuż ogrodzeń, dróg dojazdowych. Œrodek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych.


 

 

Zawartoœć substancji czynnej

Glifosat w formie soli izoproyloaminowej - zwišzek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego - 360 g/l.

 

Więcej informacji na: stronie producenta