Polityka prywatności
Ostatnia aktualizacja 25 stycznia 2023 r.
Data wejścia w życie 25-Jan-2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę firmy FARMER Dawid Bujek, Pogodna 8, Lubelskie 21-150 Kock, Polska, e-mail: biuro@farmer-kock.pl, telefon: 514 309 808 w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Państwa informacji, które zbieramy podczas korzystania z naszej strony internetowej ( https://farmer-kock.pl/ ) („Serwis”). Uzyskując dostęp lub korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to samo, prosimy nie uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej nie korzystać.
Możemy zmodyfikować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i zamieścimy zmienioną Politykę Prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu umieszczenia zmienionej Polityki w Serwisie, a Twój dalszy dostęp lub korzystanie z Serwisu po tym czasie będzie oznaczać akceptację zmienionej Polityki Prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa informacje:
Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

Informacje administracyjne.
Ochrona witryny
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać informacje o użytkowniku w innym celu, poprosimy o zgodę i wykorzystamy informacje o użytkowniku dopiero po otrzymaniu zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że prawo będzie wymagało od nas innego postępowania.

Twoje prawa:
W zależności od obowiązującego prawa, mogą Państwo mieć prawo do dostępu i sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Państwa danych, zwrócenia się do nas o udostępnienie (przeniesienie) Państwa danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania wszelkich udzielonych nam przez Państwa zgód na przetwarzanie Państwa danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być istotne w świetle obowiązujących przepisów. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres biuro@farmer-kock.pl. Odpowiemy na Twój wniosek zgodnie z obowiązującym prawem.
Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofa zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, może nie mieć dostępu do usług, dla których poszukiwano informacji, ani nie będzie mógł z nich korzystać.

Pliki cookie itp.
Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ich używamy i jakie są Twoje wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne i będziemy stosować rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieautoryzowanej zmianie Państwa informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednakże, biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa i w związku z tym nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam Państwo przekazują i czynią to Państwo na własne ryzyko.

Urzędnik ds. skarg / ochrony danych:
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące przetwarzania Twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać e-mail do naszego inspektora ds. skarg na adres FARMER Dawid Bujek, Pogodna 8, e-mail: biuro@farmer-kock.pl. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.