01

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Masz pytania? Zadzwoń!
514 309 808

• ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Aby powiedzieć o produkcie, że jest dobry, trzeba go przetestować i zobaczyć efekt. Produkty, które sprzedajemy w sklepie Farmer to sprawdzone środki ochrony roślin wyselekcjonowane na podstawie opinii naszych klientów przez wiele lat. Zapraszamy na zakupy do naszego sklepu stacjonarnego.

Ludzie, którzy uprawiają płody rolne, muszą chronić je przed szkodami powodowanymi przez szkodniki i chwasty. Środki ochrony roślin to roztwory chemiczne, które zabijają szkodniki i chwasty oraz chronią rośliny przed chorobami wywoływanymi przez grzyby i bakterie.

Środki ochrony roślin są skuteczne tylko wtedy, gdy są właściwie stosowane. Pamiętaj aby dopytać sprzedawcę w sklepie w jakich temperaturach dany preparat uzyskuje najlepszą skuteczność. Przed użyciem czytaj uważnie etykietę produkty i stosuj się do zalecań z niej wynikających.

Uważaj na wiatr, który może znieść ciecz roboczą na sąsiednie pole i tym samym wywołać uszkodzenie. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s. Użytkownicy profesjonalni (osoby fizyczne, które stosują środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie) muszą przestrzegać wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów.  

Z definicji środki ochrony roślin to substancje, mieszaniny substancji i organizmów pochodzenia syntetycznego lub naturalnego, stosowane do ochrony upraw i zbiorów przed szkodnikami i patogenami, a także do eliminacji roślin niepożądanych. W tej kategorii znajdują się różne regulatory wzrostu i rozwoju roślin oraz preparaty odstraszające, wabiące lub hamujące żerowanie szkodników. Kategoria ta obejmuje również adiuwanty, czyli środki stosowane w celu wzmocnienia działania innych środków ochrony roślin. Ważną grupą środków ochrony roślin są również zaprawy nasienne, które mogą chronić uprawy od momentu wysiewu.

Jak dzielimy środki ochrony roślin?

Środki ochrony roślin dzieli się zazwyczaj ze względu na grupy organizmów, przeciwko jakim są one kierowane. Podstawowe kategorie środków stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie to:

 • Fungicydy, czyli środki przeznaczone do zwalczania chorób grzybowych,
 • Herbicydy służące do walki z chwastami,
 • Bakteriocydy do zwalczania chorób wywoływanych przez bakterie,
 • Zoocydy, czyli środki do zwalczania szkodników zwierzęcych. Wśród których wyróżnia się kilka podkategorii: insektycydy, akarycydy, rodentycydy, moluskocydy, nematocydy.
  Jakie są zalety korzystania ze środków ochrony roślin?

  Przede wszystkim środki ochrony roślin umożliwiają nam uzyskanie wysokiej jakości plonów oraz obniżenie kosztów związanych z produkcją roślinną. Pośrednio umożliwiają również zwalczanie patogenów wytwarzających szkodliwe dla człowieka substancje chemiczne, chroniąc nasze zdrowie i życie. Na przykład fungicydy. Bez nich wiele zbóż, owoców i warzyw zawierałoby toksyczne mykotoksyny, które są również rakotwórcze. Środki ochrony roślin nie są tanie w zakupie, ale koszt innych metod ochrony roślin zwykle utrzymuje się na wysokim poziomie. Na przykład pielenie upraw może być wykonywane mechanicznie lub ręcznie, ale koszty pracy i częstotliwość pielenia mechanicznego powodują wyższe ceny upraw.

  Nowoczesna uprawa roślin jest obecnie podstawą bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców naszej planety. Chodzi nie tylko o zapewnienie odpowiedniej ilości żywności, ale także o to, by jej jakość była na tyle wysoka, by nie stanowiła zagrożenia dla konsumentów. Z tego powodu z dnia na dzień rozwijane są techniki przygotowania gleby i stosowania nawozów. Rozwój biologiczny doprowadził również do wyhodowania nowych odmian roślin uprawnych, które coraz częściej dają większe plony z hektara. Są to jednak tylko dwie z „nóg” systemu bezpieczeństwa żywnościowego. Uprawy i zebrane plony są w ciągłej konkurencji z chorobami, szkodnikami i chwastami, dlatego dla zapewnienia stabilności całego systemu potrzebna jest trzecia noga – ochrona roślin.

  • FARMER KOCK

  OFERTA

  ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

  herbicydy, fungicydy, insektycydy

  MATERIAŁ SIEWNY

  zbóż, kukurydzy, rzepaku

  ogrodnictwo

  ziemia, doniczki, narzędzia ogrodnicze, nasiona, cebulki kwiatowe, opryskiwacze

  nawozy dolistne

  przeznaczone do sporządzania oprysków dedykowanych różnym gatunkom roślin uprawnych

  WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI:

  przyjaciele: